Hersteld van kanker

fredschommel


Hersteld van kanker.

Tien jaar geleden gaf ik nog lezingen in combinatie met mijn muziek over de Astrologie, maar sinds 2007 is primair de Astrologie ingeruild voor iets anders nl.… Kanker..met deze  titel:

 

Kanker als probleem of oplossing?

Als men hoort dat er kanker is ontdekt, wat dan?? Men raakt in de stress en angst en grijpt elke mogelijkheid aan die de specialisten  voorstellen.

 

Drie punten die men krijgt te horen zijn meestal: Chemo -bestralen- operatie.

Mijn 4e punt is:  leefwijze veranderen met de nodige discipline die daarvoor nodig is.

Ik zelf onderging twee  keer binnen één jaar kankergerelateerde operaties.  Er was een ruim half jaar na  elkaar kanker ontdekt  in zowel de buik als nadien op de stembanden.

Aangaande deze laatst genoemde operatie heb ik geweigerd voor de 30 bestralingen die mij werden opgelegd. Deze beslissing heb ik genomen enkele dagen na dit  gedane“ voorstel” en  telefonisch meegedeeld aan de betreffende afdeling.  Deze beslissing genomen ondanks dat door radioloog dokter “U…”  van het MCA- Alkmaar werd bezworen :

 

“ Of u gaat dood of u gaat er in mee”!!  Hoe extreem intimiderend dit moge zijn laat ik aan uw weldenkendheid over. Uiteraard is hierover een schriftelijke terugkoppeling gemaakt met het bestuur en directie van het Alkmaar Medisch Centrum. Ik “wacht”  nu al 8 jaar op een reactie en u kunt er tussentijds gerust vanuit gaan dat deze tekst niet door een schrijvende dode is opgetekend.   

                                                  

Een enkele E-mail heeft  echter binnen dé bovengenoemde week waarin er klaarblijkelijk een verschil gemaakt moest worden mijn leven gered.   Ik heb het dan over een interview van; Lothar Hirneise, een Duitse onderzoeker die de gehele wereld heeft afgereisd en tot de volgende conclusie en oplossing kwam: Geen suikers geen stress geen kanker.

Ikzelf heb vanuit mijn eigen ervaring nog aangescherpt: Geen suikers, geen fruit,  geen transvetten..geen kanker.

 

Op latere leeftijd  en genetisch behept  met kanker,  wil ik graag daarover mijn ervaring delen dat het lichaam niet altijd ruim voldoende in staat kan te zijn tot voldoende verbranding van suikers ware het immuunsysteem onvoldoende naar behoren functioneert.  Elke deskundige mag mij hierbinnen uiteraard ruimschoots aanvullen !  

 

Er is een verstoord evenwicht en kanker is het laatste redmiddel en signaal om in actie te komen middels een veranderend voedingspatroon. Zodoende de goede cellen een kans te schenken tot mutatie van dode zuurstof arme cellen, wat kankercellen zijn, deze te kunnen laten elimineren.

     

De grootste misvatting is dat na de schoonverklaring van de arts de patiënt denkt nu helemaal weer veilig te zijn en vrij van kanker, want dat dacht ik toen ook!! Niet dus!

 

Ons lichaam produceert elke dag 300 miljoen kankercellen, dat is 1% van de 30 miljard cellen die elke dag worden opgeruimd.  Kanker verdwijnt als men ze helpt ontgiften van alle onnatuurlijke stoffen en  voorzien van zuurstof door de juiste voeding, veel water drinken voor afvoer van gifstoffen.

 

Kanker is een celprobleem en geen orgaanprobleem en is daarom mede de oorzaak dat men in het begin geen klachten heeft en weinig tot niets merkt.

 

Kanker is geen vergissing, maar vraagt om actie en aandacht om de nodige dingen te laten en betere voeding te nemen.   Ik ben inmiddels en gelukkig  al één van de velen en  levend bewijs  hiervan.

 

Genezing moet primair van binnenuit komen en het goede nieuws  is, dat u zelf bepaalt en hierin de leiding en beslissingsrecht  heeft.  Niet de farmacie en de oncologen met hun eigen agenda.

 

Ik beloof u een (ont)spannende  lezing inclusief  een happy end.

De kosmische muziek als rustpunt is de meerwaarde welke ik u uiteraard niet zal onthouden.

Fred Zondervan.