Medium

fred55Medium:

 

Live muziek /medium avonden

 

Op uitnodiging van stichtingen, yogacentra, en verenigingen bezocht ik  in Nederland en België vele belangstellenden.  De kosten hiervoor bestonden slechts uit reiskosten en indien noodzakelijk een hotelovernachting. Verder vroeg ik uitsluitend een vrijwillige bijdrage om dit werk voort te kunnen zetten.  Heden ten dagen is een live muziek concert echter niet meer van toepassing daar dit mij logistiek  te zeer bezwaard.  

De mogelijkheid bestaat echter wél om middels een lezing als ervaringsdeskundige met niet uitbehandelde kanker u ten dienste te staan. In overleg: h.zondervan3@upcmail.nl.

Een uitgebreid programma overzicht voor deze avonden kan in onderling overleg worden samengesteld. 

Als rustpunt  kan ik weliswaar niet live spelen maar wel  diverse muziekthema’s laten horen.

Tevens bestaat er óók de mogelijkheid om op esoterisch niveau te worden bijgeschoold en wel met inbreng van AL uw vragen van medemenselijk, tot op hoog esoterisch leest geschoeid. Uitzonderlijk!!

Ook een mix van deze onderstaande thema’s behoort tot de mogelijkheden.

 

Voor de pauze: Kanker, als mogelijkheid tot het bijstellen van uw leefwijze.

Na de pauze:    De zin en onzin van ons bestaan op alle niveaus  bespreekbaar.

Met vooraf of tijdens de avond in te dienen vragen.    

 

Hartelijk dank

Voor u allen die deze informatie tot hier heeft bekeken zeg ik : *Bedankt* voor uw tijd voor het lezen van mijn ervaringen en het ontstaan van de kosmische muziek. Ik zeg ook *tot ziens* omdat men nooit weet wanneer het universum ons samenbrengt. Daarom wens ik u tot dat moment van weerzien, inspiratie, licht, zuiverheid en liefde toe voor u en uw dierbaren.

 Life vragenavonden c.q. workshops in overleg bespreekbaar.

 

Als u mij wilt contracteren,

dan kunt u mij e-mailen, bellen of schrijven, zie onderstaande gegevens.

  • Fred Zondervan
  • Hof van Luxemburg 226
  • 1825 TJ Alkmaar
  • Holland
  • Telefoon: 072- 505 50 36
  • E-mail: h.zondervan3@upcmail.nl